Hvordan ser du ud i andres øjne?

Billede


Ascendanten - masken og vinduet mod omverdenen

Stort set alle kender det stjernetegn, de er født i, men kun de færreste kender det redskab, der gør det muligt for dem at fungere socialt i det daglige.

Ascendanten kan kun konstateres, når man kender sit fødselstidspunkt, idet Ascendanten -astronomisk - er det stjernebillede, der er på vej op over horisonten på dette tidspunkt. På et horoskop vil Ascendanten være den vandrette akse med pilespidsen til venstre.

Ascandanten skal ses som en praktisk foranstaltning eller nærmere et redskab eller en maske, der yder os en beskyttelse, således vi selv kan bestemme, hvor meget af omgivelserne vi vil tage imod, samt hvor meget af os selv vi vil lade omgivelser se.

Astrologen Steven Forrest beskriver i sin bog Den indre Stjernehimmel Ascendanten som personlighedens redskab til at gøre det muligt for os at fungere rent socialt, uden hverken at udlevere os selv eller invadere andre.

Ascendantens element

Opstigende ILDtegn (Vædderen, Løven og Skytten): Vitalitet, fysisk energisk, stråler energi ud i verden. Kendetegnes af et positivt, optimistisk syn på livet og en tillidsfuld, direkte ærlig opførsel. Aktiv, ønsker at præge tilværelsen og se resultatet af egne anstrengelser udtrykt i livet.

Opstigende LUFTtegn (Tvillingerne, Vægten og Vandbæreren): Mentalt kvik og aktiv, impulsiv, social, venlig og verbal. Ofte udstyret med en hurtig opfattelse. Kan være over-intellektuel, således at alt konstant diskuteres indvendig uden at føre til handling. Ønsker at forstå alt og lever meget i begrebernes verden. Har en naturlig evne for kommunikation samt til at forstå andres synspunkter.

Opstigende JORDtegn (Tyren, Jomfruen og Stenbukken): Et livssyn, som er baseret på kendsgerninger. Focus på den materielle verden og lidt konservative holdninger kan hæmme fantasien, hvilket kan føre til begrænsning af personens valgmuligheder og/eller hindre spontan selvudfoldelse. Besindighed og praktiske egenskaber er ofte veludviklede egenskaber, som værdsættes højt af personen selv og af andre. Den praktiske sans og medfødte tålmodighed giver større tolerance over for rutine, end andre Ascendanter gør. En systematisk tilnærmelse, sædvanligvis gennem etablerede kanaler, er den mest almindelige metode til at udtrykke sig selv.

Opstigende VANDtegn (Krebsen, Skorpionen og Fiskene): Alle med denne Ascendant påvirkes yderst nemt af omgivelserne og af andre mennesker. Følsom, humørsvingende, forsigtig på grund af stor sårbarhed og tilbøjelighed til at blive såret. Beskytter både sig selv og sine nærmeste. Medfølende og mærker andres følelser umiddelbart og stærkt. Er som ofte meget privat og lever dybt i sig selv.

I artiklen er der anvendt citater fra Steven Forrest og Lars Thor Smith.