Semester 3: Horoskopet i bevægelse

Astrologuddannelse i AstrologiHuset

Billede
Billede
Billede

Tirsdag den 30. januar 2018 kl. 19-21,30: Semester 3: Horoskopet i bevægelse. Pris: 2.000,00 kr.

Den bærbare PC'er tages i anvendelse midtvejs i semesteret, hvor eleverne får en grundig orientering om brugen af astrologiprogrammet Argus. Dette sker tirsdag den 6. marts

Det er en forudsætning for at deltage på dette modul, at man har kendskab til det mest grundlæggende begynderstof.

Den samlede uddannelse er normeret til 8 moduler eller semestre, men man binder sig kun til ét modul af gangen. Undervisningen vil naturligvis blive tilrettelagt ud fra elevforudsætninger. Det kan betyde, at den samlede uddannelse ikke nødvendigvis strækker sig over 8 moduler, men måske kun 6 eller 7.

Undervisningen vil finde sted på tirsdage fra 19-21.30, og den første undervisningsaften bliver tirsdag den 30. januar 2018 og sidste aften på dette modul bliver tirsdag den 10. april 2018. Der er vinterferie i uge 7, dvs. ingen undervisning tirsdag den 13. februar.

På dette modul skal vi bl. a. beskæftige os med Horoskopet i bevægelse, transitter og de progressive bevægelser og tydningen heraf. Herudover skal vi fortsætte med tydningen af horoskoper, hvor vi fremover lægger vægt på tematydning og ad den vej kommer rundt om alle planeter og aspekter i horoskopet. For hvert nyt semester går vi et spadestik dybere i tydningen, så vi kommer rundt om alle facetter af aspekter og planetkonstellationer. Der stilles også større krav til elevernes medvirken under tydningen, det er vigtigt, der kommer input fra alle elever.

Den samlede oversigt over uddannelsen samt oplysninger om eksamen, se andet sted på hjemmesiden

Alle spørgsmål vedrørende uddannelsen:

John Finding, mobil 20 16 14 52 eller send mig en e-mail