Semester 4: Korrektion og tydning

Astrologikursus

Billede
Billede
Billede

Tirsdag den 4. september 2018 kl. 19-21,30: Semester 4: Korrektion og horoskoptydning - Der er 2 ledige pladser på dette modul - Pris: 2.000,00 kr.

Den bærbare PC'er tages i anvendelse den 1. aften, hvor alle får en grundlæggende gennemgang af astrologiprogrammet ARGUS, således vi på resten af modulet kan koncentrere os om at korrigere fødselshoroskoper.

Det er en forudsætning for at deltage på dette modul, at man har kendskab til det mest grundlæggende begynderstof samt har anskaffet programmet ARGUS, som købes via hjemmesiden Electric Ephemeris.

Den samlede uddannelse er normeret til 6 moduler eller semestre, men man binder sig kun til ét modul af gangen.

Undervisningen vil finde sted på tirsdage fra 18.30-21.00, og sidste aften på dette kursus er tirsdag den 13. november 2018. Der er efterårsferie i uge 42, dvs. ingen undervisning tirsdag den 16. oktober.

På semesteret gennemgår vi tydningen af transitter, progressive akser og planeter, så vi bliver i stand til at foretage en korrektion af et fødselshoroskop. Herudover fortsætter vi med horoskoptydningen, hvor vi for hvert nyt semester går et spadestik dybere i tydningen, så vi kommer rundt om alle facetter af aspekter og planetkonstellationer. Hvert semester stiller større krav til elevernes medvirken under tydningen, og undervisningen vil derfor være præget af dialog lærer og elev imellem. Hvert semester har et mål og nogle forudsætninger for, at dette mål bliver nået, og på dette semester er målet, at alle skal kunne foretagen korrektion af et fødselshoroskop.

Den samlede oversigt over uddannelsen finder du andet sted på hjemmesiden.

Alle spørgsmål vedrørende uddannelsen:

John Finding, mobil 20 16 14 52 eller send mig en e-mail