Uddannelsen

Oversigt over uddannelsen

Intro
Modul 1: Astrologi for begyndere

Vi gennemgår horoskopets grundlæggende bestanddele: Elementer, dynamikker, tegn, planeter, huse og akserne. Mål: At kunne foretage en vurdering af de fire elementer: ILD - JORD - LUFT og VAND samt de tre dynamikker: KARDINAL - FAST - BEVÆGELIG.

Vægt
Modul 2: Aspektlære

Vi går dybere ned i tydningen og øger forståelsen for "byggestenene" i horoskopet. Vi gennemgår aspekttyperne og deres betydning for helheden i tydningen. Mål: At kunne redegøre for forskellen på harmoniske og dynamiske aspekter.

Tyr
Modul 3: Tydning af horoskopet i bevægelse

Vi fortsætter med horoskoptydningen og begynder samtidig at se på de bevægelige faktorer i horoskopet. Vi gennemgår forskellen på de progressive planeter og transitterne. Mål: at kunne redegøre for forskellen på transitter og progressive planeter.

Stenbuk
Modul 4: Korrektion og prognoser

Betydningen af det rigtige fødselstidspunkt kan ikke betones klart nok, og vi skal derfor dels lære, hvordan vi korrigerer dette tidspunkt, dels lære hvordan en begivenhed kan se ud i astrologisk sammenhæng. Mål: At kunne foretage en korrektion af fødselstidspunktet. Programmet ARGUS anvendes fra og med dette modul.

Tvilling
Modul 5: Tydning - Prognoser

Vi fortsætter med tydning af radix og prognoser. Korrektion er derfor en del af indholdet, ligesom vi skal lære forskellen på en analyse og en syntese. Der må påregnes lidt hjemmeopgaver på dette modul. Mål: Hver elev skal aflevere en prognosetolkning.

Skytte
Modul 6: Klienttræning

Vi skal have samling på tingene, vi skal lære at holde fokus i tydningen, og vi skal have syntesen på plads. Eleverne skal hermed finde sin egen måde at tyde et horoskop på. Hver elev skal igennem en klienttræning. Der skal afleveres to skriftlige tydninger med korrektion på dette modul.Praktisk info om uddannelsesforløb og eksamen

Efter hvert modul overrækkes kursusbevis med angivelse af det gennemgåede pensum. Fra og med Modul 4 anvendes bærbar PC med astrologiprogrammet ARGUS installeret. Modulerne kan tages i sammenhæng, eller man kan tage det modul, man har lyst til, der er kun binding til ét modul af gangen.Diplomeksamen
Diplomeksamen består af en skriftlig og mundtlig del. Eleven får tre uger til at aflevere den skriftlige del, som skal godkendes. Herefter venter klientdelen, hvor tolkningen til klienten skal foregå i et forståeligt sprog uden brug af alt for mange astrologiske fagudtryk. Efter den mundtlige eksamen bliver astrologen sendt ud, og censor og lærer vil bede om klientens indtryk af oplevelsen. Efter en votering kaldes astrologen ind og får den samlede vurdering samt karakteren: Bestået eller ikke bestået - der gives ikke karakterer. Det er selvfølgeligt frivilligt, om man vil gå op til denne klientbaserede eksamen. - Nogle syntes måske, det er at kræve for meget med en eksamen, men jeg har den holdning, at der skal være en høj standard hos astrologer, der tager afgang fra min uddannelse.


Priser:

Hvert hold koster 2.000,00 kr. Prisen for diplomeksamen vil afhænge af elevantallet.
Litteraturliste

Pensum er hentet fra anerkendt faglitteratur, skrevet af danske og udenlandske astrologer, suppleret med lærestof, baseret på min erfaring gennem klientarbejde og undervisning. Materialer udleveres løbende under uddannelsen, og der skal ikke nødvendigvis indkøbes litteratur før et stykke ind i uddannelsen.

 • De Fem Porte, af Claus Houlberg
 • Horoskopets 12 tegn, af Claus Houlberg
 • Horoskopets planeter, af Claus Houlberg
 • Horoskopets huse, af Claus Houlberg
 • Horoskopets aspekter, af Claus Houlberg
 • Horoskopets mønstre, af Claus Houlberg
 • Horoskopets aspekter, af Per Henrik Gullfoss
 • Astrologisk korrektion, af Sigvard Mahler Dam
 • Astrologiens Univers, af Karl Aage Jensen
 • Astrologi, psykologi og de fire elementer, af Stephen Arroyo
 • Astrologi, karma og transformation, af Stephen Arroyo
 • Den indre stjernehimmel, af Steven forrest
 • Det progressive horoskop, af Birthe Kirk
 • Astrologiske Konfliktaspekter, af Tracy Marks