Login Form

signup form

Have An Account ? Login

Astrologi og Astrologen

Om astrologi

Astrologi er en gammel videnskab, som med udgangspunkt i planeternes placering og forbindelser til hinanden søger at give indsigt i og forklare årsager til mønstre og vaner i vores liv.

Meningsfuld astrologi

Jeg benytter den psykologiske udviklingsastrologi, og det er ikke bare lidt formummet snak tilsat uforståelige symboler. Vi er vanemennesker og følger langt hen ad vejen de samme mønstre dag efter dag, og det er ofte disse, der er årsag til vore problemer.

Astrologi kan ikke bevises i gængs forstand, der er ikke noget, der kan sættes op på en brøkstreg, men astrologi rummer nogle indsigter og teknikker, som astrologen benytter til at sætte fokus på de aktuelle problemer. Ved at lægge større og større vægt på den psykologiske tydning vil astrologen i højere grad kunne afdække problemerne og dermed også anvise den eller de veje, der er de bedste i den givne situation. Det er vigtigt at understrege, at astrologen er en katalysator, det er stadig det enkelte menneske (klienten), der vælger den vej, han eller hun vil gå.

Tolkningen af horoskopet kan give en større indsigt i dit liv, hvis du er åbenover for det, for det kan give dig en større forståelse for andre løsningsmodeller end dem, du hidtil har anvendt. Men det er naturligvis op til dig, om du vil benytte dem, eller du fortsat vil gå videre i det samme spor.

Hvis du syntes, du er kørt fast i en eller anden problematik og har et spørgsmål om dette, er du også velkommen til det, klik blot på: Spørg i titelbjælken.

Om astrologen

Her står noget om astrologen

Astrolog med mange års erfaring og stærke undervisningskompetencer


Jeg er uddannet som fagastrolog på Skandinavisk Astrologi Skole (Astrologisk Akademi) i juni 2006 med en diplomeksamen. Uddannelse af astrologer begyndte i 2011 i Astrologiskolen i Solrød, hvor det første hold tog diplomeksamen i 2014.

Astrologiskolen har siden 2016 ligget i AstrologiHuset, Teglværksgade 37.

Den psykologiske astrologi, som jeg er uddannet inden for, er som skabt til klientarbejde, idet den indeholder alle de redskaber, som vi mennesker er blevet udstyret med, da vi blev født, og som vi har skullet lære at bruge, hvilket ikke altid lykkes, og det er bl. a. her, den psykologiske astrologi kan anvise vejen.

Min erfaring som underviser og kursusleder har jeg fået gennem kompetencegivende kurser på Forsvarets Uddannelsesskoler samt som underviser og tilrettelægger af indhold og kursus forløb gennem mere end 25 år.