Login Form

signup form

Have An Account ? Login

Fødselstidspunktet

Om fødselstidspunktet

Fødselstidspunktet er vigtigt af to årsager: Ascendantens placering, samt for at give en så præcis prognose som muligt. Ved en afvigelse på 4 minutter eller mere, bliver prognoserne ikke retvisende. Det vil være useriøst at foretage en horoskoptydning uden at have sikret sig, at fødselstidspunktet er rigtigt.

Om ascendanten

Det tegn, der stiger op i den østlige horisont på fødselstidspunktet, kaldes ascendanten og giver det første indtryk af dig. Det er den maske, du gemmer dig bag, når du møder andre.

Tegnet, som ascendanten ligger i, er altså afgørende for, hvor meget andre får lov til at se af dig. Vi bærer alle forskellige masker, afhængig af de situationer, vi befinder os i. Der er jo forskel på, om vi skal til møde med chefen eller med mennesker, vi ikke har været sammen med før, og derfor ændrer masken sig efter situationen. Når vi er hjemme eller føler os trygge, kan vi smide masken og være os selv. Derfor er ascendanten en social foranstaltning, vi ikke kan undvære, og det fortæller i virkeligheden, hvor vigtig det er at kende sit fødselstidspunkt.

Skulle man ikke kende det nøjagtige tidspunkt, kan man i dag rette henvendelse til Rigsarkivet og få det, og det er gratis i dag, men der må påregnes en del ventetid, nogle gange op til flere måneder.