Login Form

signup form

Have An Account ? Login

Spørg astrologen

Spørg astrologen

Sidder du med et eller flere spørgsmål, du savner svar på, så spørg astrologen. Det koster 300,00 kr., og der svares samme dag.

Ring på 20 16 14 52 eller send mig en e-mail.

Kontakt mig

Personligt tydet horoskop

Et fødselshoroskop er et nøjagtigt kort over solen, månen og planeternes stilling, set fra stedet og tidspunktet for en persons fødsel. Tydningen er en beskrivelse af egenskaber, muligheder, forholdet til andre, samt øvrige områder, der har betydning for den måde vi lever vores liv på.

Et individuelt tydet horoskop kan sammenlignes med en værktøjskasse, indeholdende alle de redskaber, den pågældende person har til rådighed.

Tolkning af prognoserne

Horoskopet viser den aktuelle situation samt evt. forandringer og de områder, der bliver berørt inden for kommende årrække.

Erfaringerne viser, at ønsket om at få et personligt tydet horoskop opstår, når man har en fornemmelse af, at noget er under opsejling, men ikke er sikker på, hvad dette noget er.

Prognoserne giver et fingerpeg om dette "noget", samt om hvad, hvornår og hvor længe, dette "noget" kan være.

Prognosehoroskopet viser den aktuelle tidsperiode samt nogle redskaber, som astrologen fortæller om brugen af, hvorefter det er klienten, der træffer beslutningen om, hvilket redskab han/hun vil anvende i den aktuelle situation.

Det er vigtigt at slå fast, at det er klienten, der vælger sin egen vej, det anliggende kommer ikke astrologen ved. Astrologens opgave er - som allerede nævnt - udelukkende at fortælle, hvad det aktuelle horoskop viser af muligheder samt redskaber, der kan anvendes - intet andet.

Tidspunkter for begivenheder i en prognose er udelukkende afhængig af én ting, nemlig fødselstidspunktet. Ca. 4 minutter er lig med 1 år, derfor bruger en astrolog altid tid på at kontrollere dette tidspunkt, og - hvis det er nødvendigt - korrigerer det, så prognoserne bliver så præcise, som overhovedet muligt.