Login Form

signup form

Have An Account ? Login

Uddannelse


Det vil stadig være muligt at tage en diplomeksamen, som er en klientbaseret eksamen, hvis dette ønskes.
Der udstedes kursus bevis efter hvert modul med angivelse af det stofområde, du har været igennem.
Når du har opnået den viden, der kræves for at være fagastrolog, og du har afleveret nogle skriftlige opgaver undervejs, får du et afgangsbevis som fagastrolog.

Et modul koster 3.000 kr. for 30 timer nkl. alle materialer.
Modulet bliver skræddersyet til dig.
Alt nødvendigt materiale udleveres løbende og er med i kursusgebyret.
Hvert modul består af 30 timer, som kan fordeles efter ønske - dog minimum 3 timer pr. gang.

Modul 1: Astrologi for begyndere

Vi begynder med en indføring i astrologiens spændende verden. Vi tager fat i alle horoskopets grundlæggende byggestene, som er : De fire elementer, ILD, JORD, LUFT og Vand, de 12 tegn - de tolv huse - planeterne - aspekterne.

På dette modul lærer du astrologi uden noget kendskab til emnet.

Vi arbejder med hele horoskopet, vi gennemgår elementer, dynamikker, ascendant, planeter og aspekterne, og denne fremgangsmåde anvendes hver eneste aften på begynderkurset.

Det lyder som en stor mundfuld, men det er min erfaring, at der sker en hurtigere indlæring på grund af disse gentagelser aften efter aften.

Det har indtil nu haft den konsekvens, at uddannelsen kan gennemføres på tre moduler, men det kræver samtidig en stor indsats af de studerende, hvis dette skal kunne lade sig gøre.

På alle moduler foregår undervisningen som samtaleundervisning som samtaleundervisning - spørgsmål og svar - ikke foredrag! Det er meget vigtigt, at der hele tiden finder en dialog sted, lærer og elever imellem. Det er min erfaring, at denne metode ryster et hold sammen og giver den ønskede synergieffekt.

Sidst, men ikke mindst vigtig: Humor! Uden humor bliver undervisningen en ørken uden liv.

Modul 2: Horoskoptydning - aspekterne - helheden (syntesen)

Vi samler alle byggestenene til en helhed, og du lærer at lave en syntese; hvad er mere eller mindre vigtigt?

Du får skabt et helt billede af personen bag horoskopet.

Hvor finder man hvad i horoskopet?

Hovedvægten tager afsæt i forskellige måder at få adgang til horoskopet på. Det er vigtigt at se og forstå det utal af vinkler, tydningen kan udføres på.

Det er også meget vigtigt at finde din egen måde at tyde på, den måde du føler dig tryg ved, og det gælder på alle niveauer om at være åben og kreativ i din tilgang til stoffet.

Vi har alle vores eget horoskops sammensætning at tyde ud fra, og det er derfor også på dette modul, du selv kommer på banen og prøver at tyde og samle trådene, selv om du måske føler, du ikke har fod på stoffet endnu.

Du prøver at lave skriftlige tydninger, det er dog ikke et krav, at disse skal afleveres, det kommer først på et senere tidspunkt.

Modul 3: Det progressive horoskop, korrektion og prognose

Fødselstidens betydning kan ikke overvurderes, ca. 4 minutter kan give en forskydning på op til 1 år i en prognose, hvorimod det i tydningen af fødselshoroskopet ikke nødvendigvis gør en forskel.

Du skal lære at korrigere et fødselstidspunkt, og på denne uddannelse bruger vi aksekorrektioner. Vi bruger ikke Kündig, fordi den er langsommelig og forudsætter, man kun kan være født på bestemte tidspunkter på døgnet, hvilket ikke er min og andres astrologers erfaring. Når jeg og andre astrologer derfor anvender aksekorrektion, er det, fordi det er på aspekter til akserne, begivenhederne dels ses, dels mærkes fysisk på vores krop og vores liv.

Vi sætter fokus på transitterne - planeternes øjeblikke stilling - samt de progressive faktorers påvirkning i horoskopet. Vi anvender computer på dette modul for at få en større visuel forståelse af horoskopet, idet vi ser, hvad der sker, når vi flytter tidspunkterne. Computerprogrammet ARGUS er overskuelig og let at arbejde med, og det vil være en klar fordel, at eleverne anskaffer dette program ved begyndelsen af dette modul.

På dette modul lærer vi, hvordan en given begivenhed i livet kan se ud i en astrologisk konteks, og efterhånden som det begynder at fæstne sig, vover vi os ud i at give en prognose for det kommende år. Vi ser, hvordan de enkelte elementer bevæger sig i horoskopet, og vi skal foretage en vurdering af den betydning, de har i det samlede billede/prognose.

Det er min erfaring, at eleverne får en øjenåbner i sin astrologiske opfattelse, fordi der er flere brikker, der falder på plads i puslespillet. Samtidig er det også et modul, hvor bølgerne erfaringsmæssigt går højt i dialogen elever og lærer imellem, diskussioner som: "Hvorfor er mit aspekt ikke lige så brugbart som dit o.s.v." Paradokset er, at når jeg ved modulets slutning skal rette opgaverne, så er forskellen eleverne imellem på mindre end 2 minutter, hvilket er klart bestået til en evt. eksamen. Det er et modul, der virkelig rykker i den astrologiske forståelse og kunnen hos alle elever.

Modul 4: Klientorienteret tydning - astrologi for viderekommende

Vi samler tydningen af fødselshoroskopet og livsforløbet med transitter og progressioner, og med afsæt i den psykologiske vinkel gennem en analyse af de mange faktorer i horoskopet arbejder vi os hen imod en forståelse af personen.

På dette modul arbejder vi med klientcases, hvor vi får det fulde billede af, hvad en horoskoptydning kan og oplever herigennem den professionelle astrologs arbejde.

Den viden, eleven dels har opbygget, dels har adgang til i det udleverede materiale samt evt. anskaffet litteratur, skulle gerne suppleres med den enkeltes kreativitet i tydningen.

Det er helt normalt, at mange føler sig låst, når man skal tyde et horoskop, for man har en masse stikord, men man synes, det er svært at få samling på. Det sker for alle, så der er ingen grund til panik, alle elever uden undtagelse har været i den situation.

Der er naturligvis tale om en masse informationer, som eleven skal sætte sammen til flydende og sammenhængende dansk, men gå ikke i panik og opgiv det hele. Det er fuldstændig normalt, og alle mine elever har oplevet det og har alligevel taget en flot eksamen.

Hvis man ønsker at gå op til diplomeksamen, skal der afleveres én skriftlig opgave til bedømmelse, ligesom eleven får en prøvekanin inden den egentlige eksamen.

Det er fuldstændig frivilligt, om man vil tage en diplomeksamen.

Diplom-eksamen

Den endelige eksamen, Diplomeksamen, består af en skriftlig og en mundtlig del, og kravet er, at man har afleveret og fået godkendt én opgave i løbet af Modul 4.

Hver elev får tildelt en klient, og der skal udarbejdes en skriftlig tydning, som består af en korrektion af fødselstidspunktet med en begrundelse af det valgte tidspunkt, tydning af radix samt en prognose for det kommende år.

Der gives mindst tre uger til at løse opgaven, som skal afleveres 8 dage før den eksamen, hvor man sidder overfor sin klient.

Eleven skal nu fremlægge sin tydning i et sprog, klienten kan forstå. Det astrologiske sprogbrug, som skal være anvendt i den skriftlige del til at understøtte tydningen, så lærer og censor kan se, om eleven har forståelse for de astrologiske symboler, må kun anvendes over for klienten, hvis det fremmer forståelsen, og kun i et begrænset omfang.

Efter at klientdelen er overstået, foregår der en votering, lærer og censor imellem, hvorefter eleven bliver hentet, forløbet evalueres, og eleven får udtalelsen Bestået eller Ikke bestået. Der gives ingen yderligere karakterer.

Efter en - forhåbentlig - vel overstået eksamen får eleverne overrakt diplomet ved en lille højtidelighed på uddannelsesstedet.

Censor ved diplomeksamen er en diplom-astrolog, der er uddannet på Skandinavisk Astrologi Skole (Astrologisk Akademi).

Bærbar PC i undervisningen - Det er først aktuelt fra Modul 3 - men er ikke et krav for at deltage på kurset

Vi anvender astrologiprogrammet ARGUS fra Electric-Ephemeris. Det er et nemt program at arbejde med og meget nyttigt, når vi skal til at korrigere fødselstidspunktet.
Programmet koster 1.500,00 kr., og det er en engangsudgift, idet programmet er livsvarigt, når først det er anskaffet.

Litteratur

 • De fem porte, af Claus Houlberg
 • Horoskopets 12 tegn, af Claus Houlberg
 • Horoskopets planeter, af Claus Houlberg
 • Horoskopets huse, af Claus Houlberg
 • Horoskopets aspekter, af Claus Houlberg
 • Horoskopets mønstre, af Claus Houlberg
 • Horoskopets aspekter, af Per Henrik Gullfoss
 • Astrologisk korrektion, af Sigvard Mahler Dam
 • Astrologiens Univers, af Karl Aage Jensen
 • Astrologi, psykologi og de fire elementer, af Stephen Arroyo
 • Astrologi, karma og transformation, af Stephen Arroyo
 • Den indre stjernehimmel, af Steven Forrest
 • Det progressive horoskop, af Birthe Kirke
 • Astrologiske konfliktaspekter, af Tracy Marks